Amnesty Internetgroep
Service voor groepensites

Internetgroep geschiedenis 2 - klankbordgroep

De eerste leden van de Klankbordgroep Internet kunnen met recht pioniers van het eerste uur genoemd worden: zij zagen de potentie van het medium internet toen er in Nederland nog maar enkele honderden websites waren (de eerste website van een bank kwam er ook pas in 1997!).  
Een van de eerste taken van de Klankbordgroep Internet was de begeleiding van het ontwerp van de eerste Amnesty Nederland-site. Daarvoor werd het document 'Amnesty Nederland op Internet: richtlijnen voor groepen, RKG's en secretariaat' opgesteld (RKG = Regionale KontaktGroep, inmiddels vervangen door de vijf Amnestyregio's).

webmaster

Er waren toentertijd niet meer dan een stuk of zes websites van lokale groepen. Bij het vergelijken van die 'eerste generatie' lokale sites zagen de leden van de Klankbordgroep Internet dat de websites onderling nogal uiteenliepen, zowel technisch als inhoudelijk. Ook kwam er op een gegeven moment de mogelijkheid om via de landelijke site van Amnesty bekendheid te geven aan plaatselijke sites. Een belangstellende kon zo te weten kon komen wat er in de eigen omgeving te doen was.

Dat alles werd aanleiding om:

  •     ondersteuning te bieden aan groepen die een site wilden opzetten of verbeteren;
  •     kwaliteitsnormen (inhoudelijk en technisch) te ontwikkelen voor zo'n plaatselijke site.