Amnesty Internetgroep
Service voor groepensites

Internetgroep geschiedenis 1

De Internetgroep van Amnesty Nederland bestaat sinds 1997, nog vóórdat Amnesty Nederland een eigen website had. De 'Klankbordgroep Internet', want zo heette de Internetgroep aanvankelijk, had onder haar geledingen twee webmasters van groepen die in 1996 al een eigen website hadden, Haarlem en Rotterdam-Centrum; zij liepen dus voor op het landelijk secretariaat.

Een Yahoo-search op het trefwoord 'Amnesty' leverde in 1996 nog het onvoorstelbare aantal van 26 hits op, voornamelijk van Amerikaanse studentengroepen. Daarna lopen de aantallen alleen maar op:
yahoo-search op Amnesty

En in 2009 zagen we:
google-search op Amnesty

En in augustus 2018 zien we :
search op amnesty augustus 2018 

En in april 2021:
search op amnesty april 2021


Internetgroep geschiedenis 2 - klankbordgroep

De eerste leden van de Klankbordgroep Internet kunnen met recht pioniers van het eerste uur genoemd worden: zij zagen de potentie van het medium internet toen er in Nederland nog maar enkele honderden websites waren (de eerste website van een bank kwam er ook pas in 1997!).  
Een van de eerste taken van de Klankbordgroep Internet was de begeleiding van het ontwerp van de eerste Amnesty Nederland-site. Daarvoor werd het document 'Amnesty Nederland op Internet: richtlijnen voor groepen, RKG's en secretariaat' opgesteld (RKG = Regionale KontaktGroep, inmiddels vervangen door de vijf Amnestyregio's).

webmaster

Er waren toentertijd niet meer dan een stuk of zes websites van lokale groepen. Bij het vergelijken van die 'eerste generatie' lokale sites zagen de leden van de Klankbordgroep Internet dat de websites onderling nogal uiteenliepen, zowel technisch als inhoudelijk. Ook kwam er op een gegeven moment de mogelijkheid om via de landelijke site van Amnesty bekendheid te geven aan plaatselijke sites. Een belangstellende kon zo te weten kon komen wat er in de eigen omgeving te doen was.

Dat alles werd aanleiding om:

  •     ondersteuning te bieden aan groepen die een site wilden opzetten of verbeteren;
  •     kwaliteitsnormen (inhoudelijk en technisch) te ontwikkelen voor zo'n plaatselijke site.

 

 

 


Internetgroep geschiedenis 3 - Internet-koffer

Jaren geleden werd voor de ondersteuning een 'internet-koffertje' ontwikkeld met (voor een groot deel op cdrom) tips over: waarvoor en hoe een website te gebruiken, en hoe die site te ontwikkelen en te onderhouden.

internetkoffer met cdrom

Daar zat beeldmateriaal (logo's, plaatjes en foto's) bij en zelfs een eenvoudige HTML-cursus.
Dat "koffertje" bestaat niet meer, het meeste materiaal is nu te vinden op, en ook te downloaden vanaf de site waar je nu op zit.


Internetgroep geschiedenis 4 - Webmasterdag

Vanaf 2000 werd jaarlijks een landelijke "webmasterdag" georganiseerd, aanvankelijk niet altijd even succesvol. Zo gaat dat vaker met iets nieuws. De laatste jaren is de webmasterdag wél uitgegroeid tot een gewaardeerde dag en een dag waar een beginnend en ook een gevorderd webmaster iets kan opsteken.

Later -rond 2005- kwam mede door initiatieven vanuit de internetgroep de mogelijkheid tot stand om lokale websites te hosten op een door Amnesty beheerde en onderhouden server. Ongeveer tegelijkertijd werd het eerste sjabloon voor een lokale site ontwikkeld (in html). In 2009 werd het aanbod uitgebreid met een template voor Joomla, een gratis CMS (Content Management System).

logo html rand duninternetgroep logopowered by

Voor de normeringskant werd een "internet-handleiding" geschreven met daarvan afgeleid een "checklist". Aan de hand daarvan werd en wordt beoordeeld of een site in aanmerking komt voor een link vanaf de landelijkse site, en op welke punten tips voor verbetering op hun plaats zijn. Ook daarbij komen zowel inhoud als techniek (en soms vormgeving) aan de orde.

De internetgroep is nooit groter geweest dan 8 personen. In principe bekijken de leden elke 3-6 maanden de diverse lokale sites. Ze sturen hun bevindingen naar de desbetreffende webmaster en/of contactpersoon. In zo'n rapportage staat of de site voldoet aan de richtlijnen, en op welke punten eventueel verbeteringen wenselijk zijn. Wanneer de site niet voldoet aan de richtlijnen krijgt de groep de gelegenheid om dat in orde te maken. Duurt dat te lang, dan kan de link vanaf de regiopagina worden opgeschort.

Aan de andere kant krijgen groepen soms ook (beperkt) ondersteuning bij het starten of weer op orde brengen van een lokale website.

Tekst: Harry de Ridder met dank aan Andries Tieleman, lid vanaf de allereerste vergadering van de Klankbordgroep Internetgroep op 24 maart 1997, voor zijn bijdrage en de illustraties bij dit verhaal.