Algemeen

FAQ

  • Is er een aan website gerelateerd e-mail adres beschikbaar?

    Verzoeken hiervoor per e-mail richten aan Ed van Velzen. Het format voor een adres is  info@(groepsnaam).amnesty.nl

    Behalve info zijn (eventueel meerdere) alternatieven mogelijk. 
    Aan de afhandeling van zo’n verzoek wordt standaard geen hoge prioriteit toegekend. Het kan daarom enige werkdagen duren.

  • Mag ik cookies gebruiken en moet ik dat melden?

    Raadpleeg hiervoor het fact sheet dat je hier kunt inkijken of downloaden