HTML-sites

Voor het programmeren van html-sites hebben we goede ervaring met

WEBCREATOR zie : https://www.lmsoft.com/nl/webcreator.html# (Windows)

Voor het uitwisselen tussen Windows-PC en Amazon S3 zijn er goede ervaringen met : https://www.cloudberrylab.com/explorer/amazon-s3.aspx

Voor het uitwisselen tussen Appl-PC en Amazon S3 is er goede ervaring met : https://mac.eltima.com/file-manager.html waarbij wel de PRO-optie nodig is.