Privacy-tekst in Joomla contactformulier

Voor webmasters met een Joomla website. Een aantal van jullie heeft het contactformulier actief staan.Het is belangrijk dat de bezoeker die via een formulier contact opneemt (opnieuw) ziet dat ook Amnesty zich houdt aan privacy-regels.

In de bijlage het document : Privacytekst-in-Joomla-contactformulier.pdf

Daarin vind je de programmeer-instruktie, het aanzicht van een contactformulier met Privacy-statement er in, en een aanwijzijng om zo nodig naar de ISIS programmeer-omgeving om te schakelen (Al eerder stelden we jullie voor om het keuze-hokje "Kopie naar mijzelf" niet, ik herhaal niet aan te vinken)

Met dank aan collega Rein Helmink voor het testen van de instruktie.

Opgesteld 29 juni 2019
Richard Schlichting

 Privacy-tekst op Joomla website contactformulier