Amnesty Internetgroep
Service voor groepensites

Privacy-tekst in Joomla contactformulier

Als gebruik wordt gemaakt van een contactformulier op een Joomla website is het belangrijk dat de bezoeker die gebruikt maakt van het formulier weet dat Amnesty zich houdt aan de privacy-regels.

In de bijlage Privacy-tekst op Joomla website contactformulier de instructie om een privacytekst in het formulier op te nemen.
Voor het opnemen van de privacy verklaring gaat niet met het Hathar beheer-template en daarom wordt even tijdelijk omgeschakeld naar het ISIS beheer-template.
Om te voorkomen dat een contactformulier gebruikt kan worden om (spam) e-mail te versturen wordt het keuze-hokje "Kopie naar mijnzelf" uitgezet.

Contactform privacy