Amnesty Internetgroep
Service voor groepensites

Bewaking van het Amnesty imago / Monitoring

Eén van de taken van de Internetgroep is het bewaken van het imago van Amnesty op de websites. De leden van de internetgroep monitoren daarvoor regelmatig de verschillende websites. De websites zijn ingedeeld volgens de Amnesty regio’s (Drente – Friesland -    Groningen, Noordoostpolder – Overijssel - Gelderland, Flevopolder - Noord-Holland - Utrecht, Zuid-Holland - Zeeland en Brabant-Limburg). Iedere regio heeft zijn eigen monitor en enkele malen per jaar bekijkt deze alle websites in zijn of haar regio.

Monitoring dashboards

De site wordt bekeken n.a.v. de Richtijnen voor websites van lokale Amnesty groepen. Hiervoor wordt door de monitoren een Checkist monitoring Amnesty websites gebruikt. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar overzichtelijkheid en of de navigatie duidelijk en correct werkt. Ook moeten er een aantal standaard onderdelen terug zijn te vinden, zoals het logo, een beschrijving van Amnesty en een contactmogelijkheid.
Ook een belangrijk punt is de actualiteit van een een site. Vermeld liefst geen gegevens die  ouder dan 4 weken zijn, tenzij het om een nog lopende actie gaat. Wel kan een actie daarna op een archief-pagina o.i.d. gezet worden. Laat zien dat een site regelmatig wordt bijgewerkt.

De monitor maakt meestal een rapportje van zijn bevindingen en e-mailt deze naar de webmaster en adviseert en overlegt over eventuele gewenste aanpassingen. Een monitor heeft normaal zelf geen toegang tot de site en zal dus zelf geen aanpassingen uitvoeren. Hierin zijn eventueel wel uitzonderingen van eenvoudige sites die als een “uithangbord” van een groep dienen, waarvoor de Internetgroep ook de inhoud van de site kan aanpassen.

De hosting-leden hebben wel toegang tot een site, onder meer om upgrades te kunnen uitvoeren. Standaard bemoeien de hosting-leden zich niet met de inhoud van de site. Wel kunnen hosting-leden - alléén met akkoord van de webmaster – assisteren met aanpassingen van de inhoud.